primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

л 69 ЙІ
Щ

Ч.868 г. 6.
cf/р8іъО стй|Ш $ ЙсГ.

В. 1880ИА %. Л 8Т8І Я Л.

« Ш ^ Ій Л и ^ та зд ^
.(jMHaoHeFoao^^v^JOgaHi? .FBcpt .FHq.ae'J.V.,'. м
327.
— Тайныя1сМёІі.’М. •К'^18*®4 г. 8.
328. Мечниковъ Л. Возрастъ вступленія въ бракъ (ан«ТВ H0I.M9S 91 І ё й ё Щ і ^ а д . 8!
л і.е
д!2$Т8 f _j]T р
іЩ 'Щ Ш 'г іи . Д. 1884 г.
.21—Э
,. .
т т
331, Миртой,. •Ш й & Іи н і й Ф р т ц т ш ж у іы Х Т І И
6981 .в .А .Івл Ш Р х©.#8Ѳ5і гЯ^Ш Й І -Ч-эд-ІІ .618
332, Миттермайеръ про®. Новыя психіатрическія из^
‘й^Ща^ніігІ;ёнШиіІъ примѣнокій
къ вопросу о спкеобнОСігйі1 ко Вімѣненію.
.Р .Д Я
;; ѵ~ ■ *Т1г;.
333. Михневичъ В. О. Женскія^ ирайіккія и его про.иійкнлытап

^ згщ эй эД , 8IS .

334.
— Герои и ‘АгеДтйі^ {ір^ётуййній (изъ угойонд.вив8 «га даШ й[х р й М к Ш Д ^ р Й ) * На& г.лШ

.

.....
4ъ # з д £ в л %Ш:..

ш\