primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
т

%&&!■ Нистяковскій К .
■ ^ -£ *7,ааег • f e S s . ^ w « ,>« ^ jnrf ,г/и',і

ШКГ ' fbu

’ Ж . Т р . ir^f&
пр. 188-Ь -г. -J, 'Шг’!!- -Нп -Ч ^

298. 'Г Л'- шѲ пёаДрча:х!:ъ и ' цѣляхъ ;;іі 4ши х і?'*ібридѣе
г-.\ г \ ніноѵ ческйхъ ббщейкчАи ‘отношеніи ихъ къ

• еудебнЬі^ р ёф бр м к 'А Ж 1. Гр. и уг. ир.

азатоншгох o - f f ^ x щ ^ м ф Ѣ ш ы о о р т Л .cfaa,yq£H дШ

299.
Я

—
Я

О сам оубій ств ѣ -fad р ^ ск й л гь уголовны мъ

•■8'ЛВНШ амтЛЖлП£І.

1882 г.

300. Нолюпановъ И . С оврем енное •аар тй 4 .н о е движ еніе
- я о п н туо н п і - г ^ й ^ р Щ й ^ н р у г ^ І іЗ Д Д О Д О р Д О Й

.Ш

Р. В. 1865

-7ІШ ltl