primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

16

188. Анциферовъ. К ъ вопросу о реформѣ порядка пре­
слѣдованія за служебныя преступленія

-о>Іе Rfi>iээi%wfiwip,
1882
5
пр.

189-

г.

кн.

mfeф.
и.Н4
'

« Ш

Граяд.

ЧЗудопр. Ж. гр. и уг. пр. 1880 г. 5, 6 кн.
190.
—
К ъ ученію.-л> тайны хъ обществахъ по
русскому законодательству. Ж., гр. и уг.
.гхіырпнлг.ояощр. нибу^. щроійШ€Іг,01,А2.(Ш
192. Арсеньевъ К. ПолщйичесіШІпрйцайсъ съ 1869 по
-ошонто вишШ йііоріуйжБі йМй'ЛдоІН. лѵнвщвък .181
Ш р г лт-іг .(['Рйзлу.чйаірі уудрувріуьѵ/! какъ необходи­
мый йнститутяя брачйШМ; права. В. Е.
-тѣдвоо