primary logo

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

ВІ
-ори врдшрш ;1 іл[0Фв(| о уэорноа «г7І .сгаояэфыдінА .881'
КІНЭІЛТУТООфІ ШДИООЖуіѵЭ ПН КШбІЮДЙТ.*}

ІИ." П раеовѣдѣніё.фолш чѳская эко•w
i'i
тт
и
^едіаль«Ш
(науки.
ж
*
лія В .й /і 0881 л[п лу я .рт .Ж .рйоАуСг
г

,

лш й .1 2881 .(jit

он «гхватоэщбо «гх'ынййаил^шшопу «гй
лу п .qi .Ж .уатэаілтядонояяя

—;

.061

179. А. В. Наше законодатёлвсІйзЬ іо раскольничьихъ
-ііі.оіт Яоя»гпбрашхр,1#.шЕ. 18®&і»іуф£
.161
180. -А. IС. іПЬлйкеніе -рабочей! яіейщааы въ Ирландіи,
он 6ЭрІ «т> •«r-SSjHB^nlSS^awiilyibolI .71 ггазанзорА .£61
181. Азаревичь. іОемейшйй йиЖущеётвёйныя отноше-ндох&нш л ѵніа шйфус^ірму праву ./ЖЛтр. и уг. п^ЙЙ.
Л .11 .шін(|п1(88Эмгс