home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
ш .._

‘

Ші*$іьіШрдерадо« ^ ш й щ а А - Д ж $ # н м ш й 1 Ш

Л- -2 л 6081 іУ 61 .«raoToTirxf'jtinH ( «гхгш
-отг.і.оп «г.ч кшэяшад тдояоп он цкошМ .міяонкйвН .621
140. Основный
в|/еИЪдй8амш)5Ійрнѳметики. Ж.
-яй.'ін «1твп^011дгД1.вЩЩ186^№ 8.ЩВЗ-’ЗДЗ([Э «ШНвН -с)£1
.Ж .G00fir.ii: отвндйД auoaoqy йынншгга
141. Павловъ И. И. (О^прёіЩУваЯіша русскаго языка
и словесности. Р. В. 1879 г. 10.
1^2..(ПерйМВОсйй'ГаМе
чрзотЭ Д ^#етШ
М. 1880 г. 3 f 4£21 л 0681
143 Р піВ і 'і1#78нво)і9'/. .«гаэдвдѳЛ .021
-ояоФоооішФ) йнАнокда и очвяооншів,н{0
145) Рен^йй) ВІьіс%её:горбііо^аіам©'і'шріфранці и, его
.01 .0 л 0Т8і
#уЕдущ©ел^іФГ) 1-8ф4эф9іІ,.Q81
146. Рутха^ш- ХаййШтоУъ ли •ёг оЖД д.Ивobikl
лів .врім &д#$^2%дфізрі. о вяэтотшТ .йіиоаоонД .281

147. Родевичъ М. Бѣлорусскія -йародІйШ школы. Зар.
1871 г. 8, 9.
.