home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
о -са

.£ .т л 59 .SoО .(|ІІ .(.я Г'/Х) вяіяѵг
50. Н— на К> Споры безпоповцевъ о бракѣ. Ир. Об.
. онгшсьЭ—
д^кмцші ,аО .II .Iff., сГННДОіоП Лд

51. ^ Й к д ' ё М Д и й і Р і ѵ гЬку[IМайъ «Истина».
Пр. Об. 66 р. т. 2.
^ -т
52. *^Йиі?6ліэСК$$ ВЗр іё|йм :в®Ьн$ЙШяуйя-

>60 .qll .-бао|[^іщ і 0^іцрд^:о^)цо(|іі О

-

-99

53. Новиля Э. Отецъ небес» ый£ ІРр.-ЧШ165 г. т. 2 и
-аквтвй'Д KBHq^fEjTQqpKfiiA .цікао .Ц йінзнэжвядоэчП. .T9

Ш МЩЩЩъШ.11Ш ^ІаШ Р ^^Й я йёуййиія раскола,
.q ll .(отйцдаі^р^а’^^ці^А^^^от^^іідіуо-йн
55. Новиля Э. Вѣчная ^яйзнь*.т Ир.^ОбРб2 г. ЗК» 2, 3,
.90 .qll .сгхррцдтщм^кн О -сгаонотвг.П—нінзнндёѣоП .89

. ,

: ,|Ѵ. . V

>£ л 1 .т .о .09

56. ОэЬра^івйІ%. 'ОЙййМ ^каХЛРЙБй1obeд§йIlfШ Р л і - и 1*

ской епископальной цёркйи съ право-^
-ОНТО ОН ВДКГхШ відаЩ Г-Ш .В#

4

rjNІН^>НЭН8ТД9ф1 .ОТ

5

йі шжйкш. ' шштардта) . пр.
.1 л •гО ІР 66О1.■'іР 3;(коішяоМ .то.
ёЙРОІійи^ЩЧЙ ^Л ІІ 8ёЙ й ъ ^ Ш 1%РзиіІН!Ш ж®Й?Мб вУ
1861 г. Пр. Об.
№ЩШЙ\
и£ е£н-й еШ тсШ гаІіф р С Ш .^ г. Л 10. _
. ^ - ^ • ^ Ш г^ р Ш і # Ш ьб ^ Ш і ^ т й І Ш н^РЧЙсі&.ѵ
-ог.йчі яяонодк .Щ Щ ёІШ іІ ^ іЩ ощщіо
61-ЛІ)стён*ьа^сЬетроенЪыйsЛ
Ш
св. Отцевъ.
Пр. Соб. 65 г. т. 1 и 3.
-нвяЭ