home

Каталог журнальных статей и книг Пермской общественной библиотеки

?
2

Его къ обществу, исторія страданій,
воскресенія и вознесенія на небо. Пр.
Об. 82 г. 6, 8, 9, 10, 11, 12.
12. В— скаго A. tij тешныхУ й явныхъ 'раскольникахъ.
Е р. Об. 64 г. т, 1.
13. Вескинскаго А. Странники и бѣгуны (очеркъ изъ
. йіяавйьоІАоМ нбйѣІШёЙ
т> .«£ хі і .т /і 10 .60 .«і 1.1

14У 'В^рбй'іЦШІ01В&пйМй1зійсс^йё^Й1Аіг'т'айсШ'и1 хов.0 .1 МШ ^й-'М ийёЖ Щ О О б^б б ДО т. 1.
15. Вишняковъ А. Сіонская вѣсть (исторія одной сек-

.1 /і 6081 Л
ЦЙ $иП .О JaoqTowd .0
18.
—
Раймйшлеіііе!ояУуіб;кЬсі?лУ христіанской
-лГ.ОТОШХА a 'x ^ ^ u (U |T - ^ ) 6 . % • fj
^о щ щ о іви З Л
.8 .0 .6 .4 л £0 .60 л[ІГ .аѵп'.і-)
~ш к .НО і й » Ш ^ ы яЙ ѣ О Д ^ н ь Ш » р о с а м ъ . Пр.
.0 и () 0Т 04
TU(>jJ .(jll .(ITCOTO

Ш) ДѣУо - Щ Ш Ш 'РоЙыЩ ёвёЙ^У с4 [ Ѳ е о Ш Ю Э І ^ о коповичемъ

BT'JliqZ.
Ш) Д^4вн1Й11й¥Г)^ й{

«о проі'ийнобкяхъ церков-

^ °0 4 д а $ І2 .

•

-(Н

^
61 г. т. 2.
22. Добротворскій И. Русскій расколъ к'ъ его отноше-

М

оя.шви

оінэщонто

су^ )Р '0 2 оі З

^яшш{Х. «во^-он!
.а .О ЛІ .Е А Т А Я